Informació acadèmica . Educació Primària

Ed. Primària

 • L’etapa d’Educació Primària consta de sis cursos: 1er, 2n, 3er, 4rt, 5è i 6è. 
 • Hi ha sis tutors/es + un/a professor/a de recolzament
 • Àrees:
  • Ciències Socials 
  • Ciències Naturals 
  • Educació Artística.
  • Educació Física.
  • Llengua Castellana i literatura.
  • Llengua Catalana i literatura.
  • Llengua estrangera (Anglès)
  • Matemàtiques.
  • Religió Catòlica.
 • Dins aquestes àrees treballen també els professors/es especialistes de Ed. Física, Anglès, Música, PT(pedagogia terapèutica) i AL (audició i llenguatge).

Observació

El nostre centre està adscrit al Col·legi Lladó SL del C/ Castillejos, 45 i Guasp, 54. C.P 07007 al mateix Coll d’en Rabassa (PALMA). 
Això significa que els nostres alumnes en acabar 6è de Primària tenen una plaça reservada, en aquest centre, per començar l’ensenyança d’Educació Secundària Obligatòria. (ESO)