ESCOLA MATINERA


 El nostre centre ofereix diàriament a les famílies (dies lectius escolars), un servici d'escola matinera a partir de les 7:30 del matí fins a les 9:00.

Possibilitat de poder berenar dins l'aula si ho duen de ca seva.