INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS

El centre és d’una sola línia d’educació Infantil i Primària. Tenim una aula de cada curs, tres d'infantil i sis de primària. A més el centre està dotat amb una biblioteca, una sala d'art, aula polivalent, aules de PT/AL, etc.

Disposam de Sala de professors, Secretaria, sala Direcció, i sala menjador escolar.

Per al temps d’esplai hi ha tres patis. Un més petit, utilitzat per els cursos d'educació infantil ,un a la planta baixa per 1r, 2n, 3r i 4t  i, el darrer, a la part alta de l'edifici pels darrers cursos de primària 5è i 6è.

Disposam, també, d’una capella que utilitzam per sala d’audiovisuals, xerrades o conferències, exposicions, etc.