Politica de Privacidad

FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA DE LES ILLES , SL, amb CIF G57562373 actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la  present Web. Col·legi Sant Vicenç de Paül Coll D'en Rabassa (FECIB) informa als Usuaris que acompleix amb la vigent normativa de protecció de dades, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, Col·legi Sant Vicenç de Paül Coll D'en Rabassa (FECIB) només recull les dades estrictament encasaries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i demés prestacions, gestions  i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits por l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que Col·legi Sant Vicenç de Paül Coll D'en Rabassa (FECIB) es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi al website, així como a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, Col·legi Sant Vicenç de Paül Coll D'en Rabassa (FECIB) anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

Totes les dades que puguin proporcionar-se mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran caràcter confidencial pel personal del Col·legi Sant Vicenç de Paül Coll D'en Rabassa (FECIB) que gestioni aquesta informació.