Horaris d'atenció
Horaris d'atenció

Directora Titular

- Dimecres de 10:00 a 12:00

Directora pedagògica i cap d'estudis.

- Dimecres de 10:00 a 12:00
- Per un altre dia s'ha de concertar visita.

Mestres

- Dimarts de 12:30 a 13:30 (horari d'hivern)
- Dimarts de 14:00 a 15:00 (horari d'estiu)
- Per un altre dia s'ha de concertar visita.

Secretaria

- De dilluns a divendres de 8:30 a 11:00