Ed. Infantil

L'Educació Infantil és l'etapa educativa que compren tres nivells educatius que van de 4t d'educació infantil (3 anys) a 6è d'educació infantil (6 anys).


El nostre projecte en aquesta etapa és aconseguir que els nostres alumnes siguin capaços dia a dia de desenvolupar la seva autonomia amb seguretat i alegria. Descobrint, explorant i vivint experiències d'aprenentatge utilitzant diferents zones i ambients tant a l'interior com a l'exterior de l'aula, contribuint així al seu desenvolupament físic, social i intel·lectual, amb el valor afegit que aporta el PEDIC (Projecte Educatiu i Desenvolupament Integral i Competencial de les escoles FECIB).


Treballam totes les àrees de manera activa i globalitzada i mitjançant l'aprenentatge significatiu, la manipulació i l'experimentació.
Donam molta importància al treball amb valors (intel·ligència emocional) i l'atenció a la diversitat des d'on treballem una adequada socialització i primeres amistats dels alumnes, respectant sempre el ritme maduratiu de cada infant.

Des del primer nivell iniciam l'aprenentatge de l'anglès amb especialistes d'una manera divertida i fluida. Gràcies a l'ús d'una metodologia activa, basada en: la comunicació oral, amb cançons, jocs i simulacions de la vida quotidiana, ajudant al fet que els infants s'expressin en anglès de forma més espontània.


La comunicació entre l'escola i la família és imprescindible per a nosaltres. Tenim contacte constant amb les famílies per resoldre dubtes i ajudar en tot el que necessiten per a l'educació dels infants.
L'equip docent d'educació infantil està compost per quatre mestres, especialista d'anglès i música, l'equip de suport pedagògic (mestra d'audició i llenguatge, mestra de pedagogia terapèutica, auxiliars tècnics educatius i orientadora del centre.

L'horari és jornada partida d'octubre a maig (matins de 9:00 h a 12:30 h i horabaixes de 14:30 h a 16:00 h), excepte els divendres que és de 9:00 h a 14:00 h. Els mesos de setembre i juny es fa jornada contínua de 9:00 h a 14:00 h.


Els alumnes d'educació infantil van uniformats amb el xandall escolar i la bata, segons el model del FECIB. Es pot comprar a l'escola o fer-ho de manera online.

Cursos de Ed. Infantil
Profesorado de Ed. Infantil