INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS

El centre és d’una sola línia d’educació Infantil i Primària. Tenim una aula de cada curs, a més d’una biblioteca, una sala de recursos i una aula de PT/AL. També una sala magatzem, una de recursos esportius i una aula de nins/es de Gaspar Hauser. Per altra banda hi ha una aula per activitats de psicomotricitat i un aula de dibuix o plàstica.

Disposam de Sala de professors, Secretaria, sala Direcció, i sala menjador escolar.

Per al temps d’esplai hi ha tres patis utilitzats per: 1 d’educació infantil, 1 de Primària (1er, 2n, 3er) i el darrer de Primària ( 4rt, 5è i 6è).

Disposam, també, d’una capella que utilitzam per sala d’audiovisuals, xerrades o conferències, exposicions, etc.