Ed. Infantil


Ed. Infantil.

  • L’etapa d’Educació Infantil consta de tres cursos: 3 anys, 4 anys i 5 anys. Tenim una línea.
  • Hi ha tres tutores + una professora de recolzament.
  • Àrees:
    • Coneixement de si mateix i autonomia personal.
    • Coneixement de l’entorn.
    • Llenguatges: comunicació i representació

i També

Dins aquestes àrees treballen també els professors/es especialistes d' Anglès, Música, PT(pedagogia terapèutica) i AL (audició i llenguatge)

Es duu a terme un TALLER D’EXPRESSIÓ ORAL als tres cursos, a càrrec del professor/a AL (audició i llenguatge), amb l’objectiu de prevenir possibles dificultats d’expressió oral.

Les sessions d’ANGLÈS setmanal es duen a terme per un professor/a especialista.

Cursos de Ed. Infantil
Professorat de Ed. Infantil