Aviso Legal

S’informa als Usuaris de la web, que les respostes a les preguntes que puguin plantejar-se en els formularis de recollida de dades que s’habilitin tenen caràcter voluntari, a excepció dels casos que se n’indica, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferent apartatsd del web, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats pel Col·legi Sant Vicenç de Paül Sa Vileta (FECIB)  i/o pel  titular de la Web, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular el Col·legi Sant Vicenç de Paül Coll D'en Rabassa (FECIB) , podent-se exercir els drets pertinents segons  la clàusula següent.

Informació a l’usuari sobre els drets de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de les seves dades

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigit a la següent direcció:

A L’ATENCIÓ DEL  DIRECTOR DEL CENTRE.
Col·legi Sant Vicenç de Paül Coll D'en Rabassa (FECIB)
C/ Marqésu núm. 10. 07007 (Palma, Illes Balears)

Tanmateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció al Col·legi Sant Vicenç de Paül Sa Vileta (FECIB) a la direcció indicada o mitjançant el correu electrònic secretaria@svpcoll.fecib.net

Es conserven exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), como són el nom, cognom i l’e-mail. Aquesta informació és rebuda pel Col·legi Sant Vicenç de Paül Coll D'en Rabassa (FECIB) i no seran cedides venudes, cedides o arrendades a altres entitats externes i/o altres.

El Col·legi Sant Vicenç de Paül Sa Coll D'en Rabassa (FECIB) és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creades per al Col·legi Sant Vicenç de Paül Coll D'en Rabassa (FECIB)  amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de la organització, així com la realització d’activitats diverses.

Tanmateix, l’informem que la informació de la base de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels Usuaris i per la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En aquest cas, se sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment per tal de que el Col·legi Sant Vicenç de Paül Coll D'en Rabassa (FECIB) pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa al Col·legi, a les activitats que desenvolupa i a altres temes relacionats, a excepció que l’Usuari ho hagi manifestat expressament.

Compromís de l’usuari per a que les seves dades estiguin inscrites en un fitxer

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web www.svpsoller.fecib.net.   

Baixa de la llista de distribució d’informació

En els casos que l’Usuari reveli les seves dades a través dels formularis de contacte de Col·legi Sant Vicenç de Paül Coll D'en Rabassa (FECIB), aquest en qualsevol moment podrà donar-se de baixa enviant un mail a secretaria@svpsacoll.fecib.net

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

Tant l’accés al website com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables de dit accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i fins pels quals estan concebudes. El Col·legi Sant Vicenç de Paül Coll D'en Rabassa (FECIB) no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.

Informació sobre l’us d’altres webs i xarxes socials

L’Entitat només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines Web de les quals sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

El Col·legi Sant Vicenç de Paül Sa Vileta (FECIB), pot col·laborar de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal. El Col·legi Sant Vicenç de Paül Coll D'en Rabassa (FECIB) es compromet a controlar els continguts que s’exposin  en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte d’elles.

Per tot això, el Col·legi Sant Vicenç de Paül Coll D'en Rabassa (FECIB) recomana, seguint les instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), tenir cura de la información que s’ubica a els xarxes socials, cap de les quals és responsabilitat del Col·legi Sant Vicenç de Paül Coll D'en Rabassa (FECIB).

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

Allotjament de dades

Per raons tècniques i de qualitat de servei, la web www.svpsoller.fecib.net es troba allotjat en els servidors de l’empresa Arsys (polítiques i condicions legals de l’empresa), la qual té la seva seu a Madrid (Espanya)

Google Analytics

Google Analytics és un servei anàlisi de dades estadístiques prestat per l’empresa Google (política de privacitat). El Col·legi Sant Vicenç de Paül Sa Vileta (FECIB) utilitza aquest servei per realitzar un seguiment de les estadístiques d’ús del mateix.

Google Analytics utilitza cookies per ajudar el lloc web a analitzar dades estadístiques sobre l’ús del mateix (nombre de visites totals, pàgines més vistes, etc.). La informació que genera la galeta (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadístiques sobre l’ús de www.svpsoller.fecib.net, Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, de fer-ho, limitarà la plena funcionalitat de www.svpsoller.fecib.net. En utilitzar aquest lloc web, dóna el seu consentiment al tractament d’informació per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Propietat Intel·lectual i ús dels continguts

El lloc web www.svpaulsavileta.com, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

www.svpsoller.fecib.net només autoritza la utilització dels continguts d’aquesta  web per a finalitzats educatives i sense caràcter comercial. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. Algunes imatges han estat redissenyades a partir dels dissenys de freepik.es. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web.

Llei Aplicable i Jurisdicció

  • Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.