HISTÒRIA
Breu història del centre

Arribada de les Germanes de la Caritat

AL poc temps de ser nomenat, D. Antoni Lliteras Ginard, regent de la vicaria d’es Coll d’en Rabassa (febrer de 1898 a novembre de 1904), arribaren les Germanes de la Caritat, prèvia aprovació de Sr. Vicari Capitular D. Pere J. Campins. La petició per a la fundació del convent fou de D. Bartomeu Castell, qui com benefactor singularíssim les regalà la mitat del solar i ajudar a aixecar l’ actual convent.

A l’horabaixa del 19 de març de 1989, acompanyats de P. Visitador i la Mare visitadora, es traslladaren al caseriu d’es Coll d’en Rabassa, juntament amb una altra germana. Les tres monges elegides per a formar aquella primera comunitat foren: Sor Maria Rosa Miquel (nomenada superiora), Sor Estanislava Esteva i Sor Victoriana Albertí.

Varen ser rebudes, a l’entrada de la població, pel Sr. Macià Company, canònic, alguns preveres de la catedral, mossèn Antoni Lliteras, autoritats, Associació de les Filles de Maria i nombrosa gent. Precedits per una banda de música, arribaren al temple, mentre la campana, amb repicada de festa congregava a tots al solemne “Te Deum” en acció de gràcies. Va fer una al•locució el Sr. D. Macià Company. D’allà varen ser acompanyades al convent i el Sr. Castell entregà la clau de la casa al Sr. Batle i aquest a la visitadora, qui obrí les portes i prengué possessió de la casa en companyia de les Germanes.

Els veïnats tengueren una gran alegria, ja que aquelles bones Germanes anaven a consagrar-se als servicis de l’ensenyança i educació de la joventut femenina, servicis que, en aquella època, estaven desatesos. (1)


Al principi funcionava com Jardí d’Infància passant, poc temps després, a l’ensenyança de pàrvuls i nines grans. Podem dir, idò, que la tasca educativa començà aquest any i que a mesura que anaven sorgint les necessitats, s’anaven construint noves aules.

El 29 de setembre de 1949 va esser autoritzat, definitivament, per impartir Ensenyança Primària, fins que el juliol de 1971 es presentat al MEC l’expedient de transformació del centre, segons la nova Llei d’Educació General Bàsica.

El Col•legi Sant Vicenç de Paül, ha passat per diferents etapes i autoritzacions, fins a la classificació actual de Centre d’Educació Infantil i Primària, amb el nº de Registre Oficial 07002646.