Ed. Primària


Ed. Primària

 • L’etapa d’Educació Primària consta de sis cursos: 1er, 2n, 3er, 4rt, 5è i 6è.
 • Àrees:
  • Ciències Socials 
  • Ciències Naturals 
  • Educació Artística.
  • Educació Física.
  • Llengua Castellana i literatura.
  • Llengua Catalana i literatura.
  • Llengua estrangera (Anglès)
  • Matemàtiques.
  • Religió Catòlica.
 • Dins aquestes àrees treballen també els professors/es especialistes de Ed. Física, Anglès, Música, PT(pedagogia terapèutica) i AL (audició i llenguatge).

Observació

El nostre centre està adscrit al Col·legi Lladó SL del C/ Castillejos, 45 i Guasp, 54. C.P 07007 al mateix Coll d’en Rabassa (PALMA).
Això significa que els nostres alumnes en acabar 6è de Primària tenen una plaça reservada, en aquest centre, per començar l’ensenyança d’Educació Secundària Obligatòria. (ESO)

A l'etapa de primària oferim als nostres alumnes una educació adreçada al seu desenvolupament integral, i a la seva competència per desenvolupar-se en la societat actual. Des d'un ambient motivador i de proximitat personal entre tots els membres de la comunitat, enfoquem aquesta etapa des de: 

Una educació en valors. 

La nostra escola, inspirada en els nostres fundadors, Vicente de Paúl i Luisa de Marillac, fonamenta els seus esforços en la integració social dels alumnes, l'ajuda als més necessitats, i la valoració del coneixement per servir els altres. 

Les noves tecnologies. 

Posem els avenços tecnològics al servei de l'educació i preparem els nostres alumnes per a la vida, ensenyant-los a comprendre i valorar, amb esperit crític, les diferents formes d'expressió que són habituals a la nostra societat. 

L'atenció a la diversitat. 

Atenem a la diversitat oferint una educació adequada a cada alumne/a segons les necessitats educatives i el ritme d'aprenentatge. 

Metodologia. 

Utilitzem una metodologia oberta, flexible, actualitzada, en millora permanent, que condueix al desenvolupament de capacitats, hàbits de treball i destreses intel·lectuals, aconseguint un bon nivell educatiu.

Cursos de Ed. Primària
Professorat de Ed. Primària
Adrián Toscano Martínez
Joan Reda Coll
Mª Magdalena González Juan
Joana Pons Díez
Maribel Martín Mas
Violeta Pérez González