5 ANYS
Treball cooperatiu!

Entre tots cream el plafó del nostre passadís!

Compartim amb els grans i elaboram els nostres molinets.